Spoločnosť TGD, s.r.o., so sídlom na ul. SNP 1/1 Nová Dubnica vznikla v roku 2013 odčlenením prevádzky galvanizovne od spoločnosti Galvanika s.r.o. Dolná Breznica, ktorá túto i ďaľšie činnosti spravovala.

Spoločnosť TGD sa zaoberá výhradne povrchovou úpravou kovov – galvanické zinkovanie - zinok žltý a modrý, chromátovanie hliníka a jeho zliatin v rámci jej možností a ich zušľachťovaním, kde využíva všetky doterajšie poznatky a znalosti z tohto oboru. Morenie a odhrdzavenie kovového materiálu (brány, ploty, stavebné konštruckie do rozmerov 3 metrov) s použitím inhibítora morenia SurTec 424 a ochranou proti korózií SurTec 533.

Pre dosiahnutie kvality realizovaných produktov a na zvýšenie efektívneho riadenia naša spoločnosť vybudovala a zaviedla systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2001